Previous (Index) Next

[photo]

Jakkrit Klaphajone (THA) vs. Thitipol Barameemuang (THA) at Board 13; Ming Hui Hubert Wee (SGP) vs. Yi En Gan (MYS) at Board 14