Previous (Index) Next

[photo]

Michael Tang (SGP) vs. Martin Teo (MYS) at Board 11; Sinatarn Pattanasuwanna (THA) vs. Chollapat Itthi-Aree (THA) at Board 12