Previous (Index) Next

[photo]

Pawlu Frendo (MLT) vs. Ebikeme Adowei (NGA) at Board 9