Previous (Index) Next

[photo]

Ebikeme Adowei (NGA) vs. Helen Gipson (Sco) at Board 1