Previous (Index) Next

[photo]

Jakkrit Klaphajone (THA) vs. Eta Karo (NGA) at Table 2