Previous (Index) Next

[photo]

Nigel Richards (NZL) vs. Eta Karo (NGA) at Table 3