Previous (Index) Next

[photo]

Theresa Brousson (MLT) vs. Simon Gillam (Sco) at Board 3