Previous Set (Index) Next

[photo]

Odette Carmina Rio (PHL) vs. Panupol Sujjayakorn (THA) at Board 1; Gerald Carter (Eng) vs. Jakkrit Klaphajone (THA) at Board 2