Previous (Index) Next

[photo]

Puttapong Moonsarn (THA) vs. Thacha Koowirat (THA) at Board 3; Ricky Purnomo (IDN) vs. Gerald Carter (Eng) at Board 4