Back to previous set, Up to EOSC 2014: Photos, Forward to next set

Photos: EOSC 2014: Round 26

[photo]

Chris Lipe (USA) vs. Helen Gipson (Sco) at Board 1

[photo]

Simon Gillam (Sco) vs. Theresa Brousson (MLT) at Board 2

[photo]

Howard Warner (NZL) vs. Mihai Pantis (ROM) at Board 3

[photo]

Chris Lipe (USA) vs. Helen Gipson (Sco) at Board 1

[photo]

Simon Gillam (Sco) vs. Theresa Brousson (MLT) at Board 2

[photo]

Howard Warner (NZL) vs. Mihai Pantis (ROM) at Board 3

[photo]

Chris Lipe (USA) vs. Helen Gipson (Sco) at Board 1

Back to previous set, Up to EOSC 2014: Photos, Forward to next set