Previous (Index) Next

[photo]

Simon Gillam (Sco) vs. Theresa Brousson (MLT) at Board 2