Back to previous set, Up to EOSC 2014: Photos, Forward to next set

Photos: EOSC 2014: Round 11

[photo]

Janet Bonham (Eng)

[photo]

Further progress reconstructing Helen Gipson's (Sco) game with Okey Okoro (NGA)

[photo]

Ebikeme Adowei (NGA) vs. Helen Gipson (Sco) at Board 1

[photo]

Ebikeme Adowei (NGA) vs. Helen Gipson (Sco) at Board 1

[photo]

Pawlu Frendo (MLT) vs. Theresa Brousson (MLT) at Board 2

[photo]

Pawlu Frendo (MLT) vs. Theresa Brousson (MLT) at Board 2

[photo]

Howard Warner (NZL) vs. Alfred Xuereb (MLT) at Board 3

[photo]

Howard Warner (NZL) vs. Alfred Xuereb (MLT) at Board 3

[photo]

Chris Lipe (USA) vs. Mary Doyle (IRL) at Board 4 Janet Bonham (Eng) vs. Simon Gillam (Sco) at Board 5

[photo]

Chris Lipe (USA) vs. Mary Doyle (IRL) at Board 4

[photo]

Two seven-letter words in this rack.

[photo]

Eight seven-letter words in this rack.

[photo]

Seven seven-letter words in this rack.

[photo]

One seven-letter word in this rack.

[photo]

14 seven-letter words in this rack.

[photo]

Six seven-letter words in this rack.

[photo]

11 seven-letter words in this rack.

Back to previous set, Up to EOSC 2014: Photos, Forward to next set