Previous Set (Index) Next

[photo]

Helen Gipson (Sco) vs. Okey Okoro (NGA) at Board 1