Tilbake til turneringsoversikt.

2013 Scrabble Champions Tournament: Norwegian

Statistikk

 Division A
Registrerte spillere9
Deltatte spillere9
Aktive spillere9
Laveste rating1258
Gjennomsnittsrating1478.3
Medianrating1476
Høyeste rating1784
Uratede spillere0
Totalt antall spilte partier32
Antall uavgjorte0
Totalt antall poeng26275
Gjennomsnittlig sammenlagt poengsum821.1
Høyest ratede vinner %65.6%
Første spiller vinner %40.6%
Poengsummen til den første spilleren400.7
Poengsummen til den andre spilleren420.4
Fordelen til den første spilleren-19.7

Denne rapporten ble generert av tsh, versjon 3.320. For mer informasjon om tsh, ta kontakt med John Chew.